www.avtochasti-lada.bg не носи отговорност за повреди, щети и пропуснати ползи в следствие на монтаж/ демонтаж на авточасти закупени от сайта, които монтажно- демонтажни действия са извършени от неоторизирани лица и неспециалисти.