.. или ни пишете на
orders@avtochasti-lada.bg
Имате въпроси?
Телефон: +359 885 / 39 89 95

Отговорност


www.avtochasti-lada.bg не носи отговорност за повреди, щети и пропуснати ползи в следствие на монтаж/ демонтаж на авточасти закупени от сайта, които монтажно- демонтажни действия са извършени от неоторизирани лица и неспециалисти.